úvod účetní služby daňová přiznání ceník mapa kontakt


Vedení daňové evidence

     Stačí Vám pouze schovávat veškeré účtenky, výpisy z bank, vystavené a přijaté faktury, smlouvy apod. My už sami vše přebereme a do Vaší daňové evidence zahrneme pouze ty doklady, které jsou dle zákonů použitelné, ostatní nepoužitelné Vám řádně odděleně vrátíme zpět. Po zpracování všech dokladů daného účetního období je pro nás samozřejmostí zpracování přehledu nákladů a výnosů a stavu majetku, zároveň vyhotovení všech daňových přiznání klienta, přehledů sociálního a zdravotního pojištění a jejich odevzdání na příslušné úřady.


Vedení účetnictví

     Tak jako v případě daňové evidence stačí, když nám předáte veškeré Vámi uschované doklady a ostatní již necháte na nás. Na doplnění snad jen to, že oproti daňové evidenci na konci účetního období vypracujeme rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cashflow i přílohu k účetní závěrce. Veškerá daňová přiznání a různá hlášení jsou opět samozřejmostí.


Mzdová a personální agenda

Pod tímto pojmem se skrývá příprava vzoru pracovní smlouvy, případně dohody o provedení práce, přihlášení zaměstnance k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, měsíční zpracování mezd zaměstnanců dle docházky, měsíční tisky přehledu pro sociální pojišťovnu a hlášení na zdravotní pojišťovny a jejich odeslání, tisk výplatní listiny, výplatních pásek a příkazů k úhradě odvodů a mezd. Po ukončení roku Vám zhotovíme roční zúčtování daní ze závislé činnosti a srážkové daně, zaměstnancům pak roční vyúčtování záloh daně ze závislé činnosti, vypracujeme mzdové listy. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance za Vás vyhotovíme a odevzdáme odhlášku ze sociálního i zdravotního pojištění, evidenční list důchodového zabezpečení, zápočtový list a vytiskneme potvrzení o zdanitelných příjmech.